torsdag den 19. april 2012

Besøg på motorvejen med en klasse - kontakt: Carsten Sandgaard Christensen på mail: <cac@vd.dk>

Motorvejsbyggeriet gennem Silkeborg Kommune vil berøre mange af Silkeborgs indbyggere, de kommende år. Det vil blive en del af mange skoleelevers dagligdag.
Motorvejsbyggeri indvolverer en række emner og problemstillinger, som naturligt hører ind under natur- og teknikfagene i skolen.
Ses dette i perspektivet med at skabe autencitet i naturfagsundervisningen, at sætte elevernes læring ind i en kontekst, så vil emner og problemstillinger fra motorvejsbyggeriet kunne inddrages i elevernes naturfaglige læring som mønstereksempler på læringsforløb.

Skoletjenesten har derfor i samarbejde med vejdirektoratet lavet en idebank til emner og problemstillinger der kan tages op med motorvejsbyggeriet som læringsarena.
Emnerne og problemstillingerne findes i denne blog under forskellige faneblade. Der er også links til motorvejbyggeriets hjemmeside, med tidslinier og animationer over byggeriet.

Vi vil opfordre lærerne på skolerne i Silkeborg til at være med til at lave nogle undervisningsforløb sammen med skoletjenesten og vejdirektoratet, og derefter dele materialerne med andre lærere f.eks. på Fællesnettet.
Er I interesseret i at være med til at lave undervisningsforløb med jeres klasse(r), med motorvejsbyggeriet som læringsarena, så skriv da tilbage til en af nedenstående E-mailadresser, hvorefter I vil blive kontaktet.
(ln@fvc.dk eller lbn@silkeborg.dk)
Vejdirektoratet stiller sig til rådighed med faglig ekspertise og skoletjenesten med fagdidaktisk ekspertise.